Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vážení občania!

Z dôvodu vysokých teplôt, suchu a hrozbe vzniku požiaru obecný úrad opätovne žiada občanov aby nespaľovali suché porasty, nezakladali oheň na voľnom priestranstve a v záhradách, nakoľko ohrozujú nielen seba ale aj zdravie a majetok ostatných občanov

Ďakujem za zodpovedný prístup.

Starosta