ZŠ prerušenie školskej dochádzky – chrípkové prázdniny

Vážení občania, rodičia!

Oznamujeme Vám, že v dňoch:

10.3.2020 – 13.3.2020

bude prerušená školská dochádzka a výchovno-vzdelávací proces na Základnej škole Michala Tareka v Abraháme, nakoľko bol zaznamenaný zvýšený počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku. Počet neprítomných žiakov prekročil 30% celkového počtu žiakov.

Ďakujeme za pochopenie.