Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2024

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Január 2024

Dátum zverejnenia Názov a číslo zmluvy Cena Zmluvné strany
15.1.2024 Kúpna zmluva
1/2024
Podľa zmluvy Albatros Media Slovakia s.r.o.

Obec Abrahám

Tabuľku posúvajte horizontálne