Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2023

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Marec 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
30.03.2023 Zmluva o spracúvaní osobných údajov

7/2023

podľa zmluvy 3W Slovakia, s.r.o.

Obec Abrahám

30.03.2023 Licenčná zmluva na digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest

6/2023

podľa zmluvy 3W Slovakia, s.r.o.

Obec Abrahám

24.03.2023 Zmluva o zriadení záložného práva

5/2023

podľa zmluvy Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

Obec Abrahám

14.03.2023 Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

4/2023

podľa zmluvy ROVAMI zber, s.r.o., Sládkovičovo

Obec Abrahám

Február 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
27.02.2023 Zmluva o ochrane osobných údajov

3/2023

podľa zmluvy Osobnyudaj.sk – TT, s.r.o.

Obec Abrahám

15.02.2023 Kúpna zmluva

2/2023

podľa zmluvy Filip Moghrani

Obec Abrahám

Tabuľku scrollujte horizontálne 

Január 2023

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
12.01.2023 Dodatok č.7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Abrahám, zo dňa 21.10.2010

1/2023

podľa zmluvy AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava

Obec Abrahám