Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2022

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Máj 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
4.5.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie

Zobraziť zmluvu

3/2022

podľa zmluvy Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Abrahám

Apríl 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
27.4.2022 Zámenná zmluva

Zobraziť zmluvu

2/2022

podľa zmluvy Miroslav Szöllösy

Obec Abrahám

21.4.2022 Kúpno predajná zmluva

Zobraziť zmluvu

1/2022

podľa zmluvy Pavol Bacigál, Ľudmila Bacigálová

Obec Abrahám

Marec 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
14.3.2022 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zobraziť dodatok

Zobraziť zmluvu

podľa zmluvy AIRNET s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

Tabuľku scrollujte horizontálne 

Február 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

Tabuľku scrollujte horizontálne 

Január 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
20.1.2022 Zmluva o termínovanom úvere

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Abrahám

20.1.2022 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.9/2019

Zobraziť dodatok

Zobraziť zmluvu

podľa zmluvy EVAM plus, s.r.o.

Obec Abrahám