Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2022

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

August 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
16.8.2022 Kúpno predajná zmluva a pozemok
6/2022

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy p. Marek Šiška
Obec Abrahám

Júl 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
19.7.2022 Mandátna zmluva – činnosť technického dozoru
5/2022
Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy AXA Projekt s.r.o., Galanta
Obec Abrahám
15.7.2022 Darovacia zmluva Iveco a príves

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Ministerstvo vnútra SR
Obec Abrahám
12.7.2022 Dodatok č.2 k zámennej zmluve uzatvorenej 26.4.2022

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Miroslav Szöllösy
Ľubomír Szöllösy
Obec Abrahám

Jún 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
28.6.2022 Zmluva o dielo na stavebné práce – Splašková kanalizácia a ČS

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy AVA-stav, s.r.o., Galanta

Obec Abrahám

27.6.2022 Dodatok č.1 k rámcovej zmluve zo dňa 30.5.2022

Zobraziť dodatok
podľa zmluvy ESPIK Group s.r.o., Orlov

Obec Abrahám

22.6.2022 Dodatok č.1 ku zámennej zmluve zo dňa 26.4.2022

Zobraziť dodatok
podľa zmluvy Miroslav Szöllösy, Ľubomír Szöllösy

Obec Abrahám

14.6.2022 Dodatok č.1 ku kúpno predajnej zmluve zo dňa 19.4.2022

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Pavol Bacigál, Ľudmila Bacigálová

Obec Abrahám

Máj 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
31.5.2022 Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy ESPIK Group s.r.o., Orlov

Obec Abrahám

25.5.2022 Zmluva o termínovanom úvere č.06/003/14 – dodatok č.2

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Abrahám

4.5.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie

Zobraziť zmluvu

3/2022

podľa zmluvy Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Abrahám

Apríl 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
27.4.2022 Zámenná zmluva

Zobraziť zmluvu

2/2022

podľa zmluvy Miroslav Szöllösy

Obec Abrahám

21.4.2022 Kúpno predajná zmluva

Zobraziť zmluvu

1/2022

podľa zmluvy Pavol Bacigál, Ľudmila Bacigálová

Obec Abrahám

Marec 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
14.3.2022 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zobraziť dodatok

Zobraziť zmluvu

podľa zmluvy AIRNET s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

Tabuľku scrollujte horizontálne 

Február 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

Tabuľku scrollujte horizontálne 

Január 2022

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
20.1.2022 Zmluva o termínovanom úvere

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Abrahám

20.1.2022 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.9/2019

Zobraziť dodatok

Zobraziť zmluvu

podľa zmluvy EVAM plus, s.r.o.

Obec Abrahám