Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2021

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku (scrollujte) posúvajte horizontálne

Júl 2021

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
28.7.2021Dodatok č.1 ku kúpno-predajnej zmluve

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyMatúš Majerník

Obec Abrahám

13.7.2021Príkazná zmluva č.01/MR11/202001

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyMikroregión 11 PLUS Cífer, Procurio, s.r.o., Bratislava

Obec Abrahám

Tabuľku (scrollujte) posúvajte horizontálne

Jún 2021

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
29.6.2021Kúpno predajná zmluva – pozemok – dodatok č.2

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyp. Bilčík

Obec Abrahám

25.6.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyKrasMedica s.r.o.

Obec Abrahám

23.6.2021Kúpno predajná zmluva pozemok – dodatok č.1

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyp. Bilčík

Obec Abrahám

16.6.2021Kúpno predajná zmluva pozemok

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyp. Majerník, p. Majerníková

Obec Abrahám

Máj 2021

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
19.5.2021Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyNASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava

Obec Abrahám

12.5.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyLekáreň Tyrnavia s.r.o., Bratislava

Obec Abrahám

12.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyDobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Abrahám

5.5.2021Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyESPIK Grup s.r.o., Orlov

Obec Abrahám

Tabuľku posúvajte horizontálne

Apríl 2021

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
20.4.2021Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyKomunálna poisťovňa

Obec Abrahám

19.4.20212x Kúpno-predajná zmluva, predaj pozemkov

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyp. Bilčík

Obec Abrahám

Tabuľku posúvajte horizontálne

Marec 2021

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
 

Tabuľku posúvajte horizontálne

Február 2021

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
 

Tabuľku posúvajte horizontálne

Január 2021

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
26.1.2021Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyZápadoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

21.1.2021Zmluva – likvidácia infekčného odpadu

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAKS Group, s.r.o. Žilina

Obec Abrahám

21.1.2021Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyKomunálna poisťovňa

Obec Abrahám

5.1.2021Zriadenie spoločnej úradovne – dodatok č.2

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyObec Pusté Úľany, Hoste, Malá Mača

Obec Abrahám