Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2021

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku (scrollujte) posúvajte horizontálne

December 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

November 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
19.11.2021 Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov

podľa zmluvy Nadácia Allianz
Obec Abrahám
18.11.2021 Zmluva o službách – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

podľa zmluvy OPEN DOOR s.r.o. Šaľa
Obec Abrahám
11.11.2021 Zmluva o poskytovaní technickej služby

podľa zmluvy Airnet s.r.o. Siladice
Obec Abrahám

Október 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
25.10.2021 Dodatok č.1 k zmluve o dielo

podľa zmluvy EVAM plus, s.r.o.

Obec Abrahám

September 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
23.9.2021 Dodatok č.2 ku kúpno-predajnej zmluve uzatvorenej dňa 16.4.2021

podľa zmluvy Ing. Igor Bilčík

Obec Abrahám

August 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

Júl 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
28.7.2021 Dodatok č.1 ku kúpno-predajnej zmluve

podľa zmluvy Matúš Majerník

Obec Abrahám

13.7.2021 Príkazná zmluva č.01/MR11/202001

podľa zmluvy Mikroregión 11 PLUS Cífer, Procurio, s.r.o., Bratislava

Obec Abrahám

2.7.2021 Zmluva o nájme nebytového priestoru

podľa zmluvy Andrea Ficová – Kaderníctvo, holičstvo

Obec Abrahám

Tabuľku (scrollujte) posúvajte horizontálne

Jún 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
29.6.2021 Kúpno predajná zmluva – pozemok – dodatok č.2

podľa zmluvy p. Bilčík

Obec Abrahám

25.6.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1

podľa zmluvy KrasMedica s.r.o.

Obec Abrahám

23.6.2021 Kúpno predajná zmluva pozemok – dodatok č.1

podľa zmluvy p. Bilčík

Obec Abrahám

16.6.2021 Kúpno predajná zmluva pozemok

podľa zmluvy p. Majerník, p. Majerníková

Obec Abrahám

Máj 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
19.5.2021 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

podľa zmluvy NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava

Obec Abrahám

12.5.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1

podľa zmluvy Lekáreň Tyrnavia s.r.o., Bratislava

Obec Abrahám

12.5.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

podľa zmluvy Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Abrahám

5.5.2021 Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

podľa zmluvy ESPIK Grup s.r.o., Orlov

Obec Abrahám

Tabuľku posúvajte horizontálne

Apríl 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
20.4.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

podľa zmluvy Komunálna poisťovňa

Obec Abrahám

19.4.2021 2x Kúpno-predajná zmluva, predaj pozemkov

podľa zmluvy p. Bilčík

Obec Abrahám

Tabuľku posúvajte horizontálne

Marec 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

Tabuľku posúvajte horizontálne

Február 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

Tabuľku posúvajte horizontálne

Január 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
26.1.2021 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

podľa zmluvy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

21.1.2021 Zmluva – likvidácia infekčného odpadu

podľa zmluvy AKS Group, s.r.o. Žilina

Obec Abrahám

21.1.2021 Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu

podľa zmluvy Komunálna poisťovňa

Obec Abrahám

5.1.2021 Zriadenie spoločnej úradovne – dodatok č.2

podľa zmluvy Obec Pusté Úľany, Hoste, Malá Mača

Obec Abrahám