Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2021

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku (scrollujte) posúvajte horizontálne

November 2021

Dátum zverejnenia

Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
19.11.2021

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Nadácia Allianz
Obec Abrahám
18.11.2021

Zmluva o službách – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy OPEN DOOR s.r.o. Šaľa
Obec Abrahám
11.11.2021

Zmluva o poskytovaní technickej služby

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Airnet s.r.o. Siladice
Obec Abrahám

Október 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

September 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
23.9.2021 Dodatok č.2 ku kúpno-predajnej zmluve uzatvorenej dňa 16.4.2021

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Ing. Igor Bilčík

Obec Abrahám

August 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

Júl 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
28.7.2021 Dodatok č.1 ku kúpno-predajnej zmluve

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Matúš Majerník

Obec Abrahám

13.7.2021 Príkazná zmluva č.01/MR11/202001

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Mikroregión 11 PLUS Cífer, Procurio, s.r.o., Bratislava

Obec Abrahám

Tabuľku (scrollujte) posúvajte horizontálne

Jún 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
29.6.2021 Kúpno predajná zmluva – pozemok – dodatok č.2

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy p. Bilčík

Obec Abrahám

25.6.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy KrasMedica s.r.o.

Obec Abrahám

23.6.2021 Kúpno predajná zmluva pozemok – dodatok č.1

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy p. Bilčík

Obec Abrahám

16.6.2021 Kúpno predajná zmluva pozemok

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy p. Majerník, p. Majerníková

Obec Abrahám

Máj 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
19.5.2021 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava

Obec Abrahám

12.5.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Lekáreň Tyrnavia s.r.o., Bratislava

Obec Abrahám

12.5.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Abrahám

5.5.2021 Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy ESPIK Grup s.r.o., Orlov

Obec Abrahám

Tabuľku posúvajte horizontálne

Apríl 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
20.4.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Komunálna poisťovňa

Obec Abrahám

19.4.2021 2x Kúpno-predajná zmluva, predaj pozemkov

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy p. Bilčík

Obec Abrahám

Tabuľku posúvajte horizontálne

Marec 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

Tabuľku posúvajte horizontálne

Február 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

Tabuľku posúvajte horizontálne

Január 2021

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
26.1.2021 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

21.1.2021 Zmluva – likvidácia infekčného odpadu

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy AKS Group, s.r.o. Žilina

Obec Abrahám

21.1.2021 Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Komunálna poisťovňa

Obec Abrahám

5.1.2021 Zriadenie spoločnej úradovne – dodatok č.2

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Obec Pusté Úľany, Hoste, Malá Mača

Obec Abrahám