Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2021

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku posúvajte horizontálne

Január 2021

Dátum zverejnenia

Názov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
5.1.2021

Zriadenie spoločnej úradovne – dodatok č.2

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy

Obec Pusté Úľany, Hoste, Malá Mača

Obec Abrahám