Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2020

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku scrollujte horizontálne

Apríl 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
1.4.2020ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyDobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Abrahám

Marec 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
5.3.2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAIRNET, s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

5.3.2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAIRNET, s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

Február 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany

Január 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
10.1.2020ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

IROP-Z-302021I094-221-10

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyMEDICARE SAMARIA, s.r.o., Šamorín

Obec Abrahám

10.1.2020ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

IROP-Z-302021I094-221-10

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyMUDr. Daniela Harušincová

Obec Abrahám