Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2020

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku scrollujte horizontálne 

December 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
28.12.2020Zmluva o nájme konzol rozhlasu

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAirnet s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

1.12.2020Kúpna zmluva

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyZápadoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

1.12.2020Zmluva o výpožičke

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyŠtatistický úrad SR, Bratislava

Obec Abrahám

November 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
10.11.2020Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Zobraziť dohodu
podľa zmluvyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Abrahám

6.11.2020Zmluva o zriadení vecných bremien – dodatok č.2

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyZápadoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

Október 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
15.10.2020Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyN.M. – Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

Obec Abrahám

12.10.2020Zmluva o zriadení vecných bremien – dodatok č.1

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyZápadoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

7.10.2020Zmluva o dodávke elektriny

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyZSE Energia, a.s., Bratislava

Obec Abrahám

September 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
22.9.2020Zmluva o zriadení vecných bremien

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyZápadoslovenská distribučná, a.s.

Obec Abrahám

August 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany

Júl 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany

Jún 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany

Máj 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
28.5.2020Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyEVAM plus, s.r.o., Lubina

Obec Abrahám

25.5.2020Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAsseco Solutions, a.s., Bratislava

Obec Abrahám

25.5.2020DODATOK č.2 k zmluve o výpožičke

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvySlovenská republika, MV SR, Okresný úrad Galanta

Obec Abrahám

Apríl 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
1.4.2020ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyDobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Abrahám

Marec 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
5.3.2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAIRNET, s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

5.3.2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAIRNET, s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

Február 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany

Január 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
10.1.2020ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

IROP-Z-302021I094-221-10

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyMEDICARE SAMARIA, s.r.o., Šamorín

Obec Abrahám

10.1.2020ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

IROP-Z-302021I094-221-10

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyMUDr. Daniela Harušincová

Obec Abrahám