Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2020

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku scrollujte horizontálne 

Máj 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
28.5.2020Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyEVAM plus, s.r.o., Lubina

Obec Abrahám

25.5.2020Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAsseco Solutions, a.s., Bratislava

Obec Abrahám

25.5.2020DODATOK č.2 k zmluve o výpožičke

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvySlovenská republika, MV SR, Okresný úrad Galanta

Obec Abrahám

Apríl 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
1.4.2020ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyDobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Abrahám

Marec 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
5.3.2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAIRNET, s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

5.3.2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyAIRNET, s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

Február 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany

Január 2020

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
10.1.2020ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

IROP-Z-302021I094-221-10

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyMEDICARE SAMARIA, s.r.o., Šamorín

Obec Abrahám

10.1.2020ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

IROP-Z-302021I094-221-10

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyMUDr. Daniela Harušincová

Obec Abrahám