Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2020

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku scrollujte horizontálne 

December 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
28.12.2020 Zmluva o nájme konzol rozhlasu

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Airnet s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

1.12.2020 Kúpna zmluva

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

1.12.2020 Zmluva o výpožičke

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Štatistický úrad SR, Bratislava

Obec Abrahám

November 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
10.11.2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Zobraziť dohodu
podľa zmluvy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Abrahám

6.11.2020 Zmluva o zriadení vecných bremien – dodatok č.2

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

Október 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
15.10.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy N.M. – Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

Obec Abrahám

12.10.2020 Zmluva o zriadení vecných bremien – dodatok č.1

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava

Obec Abrahám

7.10.2020 Zmluva o dodávke elektriny

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy ZSE Energia, a.s., Bratislava

Obec Abrahám

September 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
22.9.2020 Zmluva o zriadení vecných bremien

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Abrahám

August 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

Júl 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

Jún 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

Máj 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
28.5.2020 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva

Zobraziť zmluvu

Dodatok č.1 </br />
Dodatok č.2

podľa zmluvy EVAM plus, s.r.o., Lubina

Obec Abrahám

25.5.2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Asseco Solutions, a.s., Bratislava

Obec Abrahám

25.5.2020 DODATOK č.2 k zmluve o výpožičke

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Slovenská republika, MV SR, Okresný úrad Galanta

Obec Abrahám

Apríl 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
1.4.2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Abrahám

Marec 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
5.3.2020 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy AIRNET, s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

5.3.2020 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy AIRNET, s.r.o., Siladice

Obec Abrahám

Február 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

Január 2020

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
10.1.2020 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

IROP-Z-302021I094-221-10

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy MEDICARE SAMARIA, s.r.o., Šamorín

Obec Abrahám

10.1.2020 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

IROP-Z-302021I094-221-10

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy MUDr. Daniela Harušincová

Obec Abrahám