Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2019

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku scrollujte horizontálne 

December 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
30.12.2019 Zmluva o dielo – Výstavba detského ihriska

podľa zmluvy AGGER, s.r.o., Martin
Obec Abrahám
19.12.2019 Zmluva o poskytovaní technickej služby

podľa zmluvy Vladimír Psota – ProfiSecSK
Obec Abrahám
11.12.2019 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

podľa zmluvy Západoslovenská distribučná a.s.
Obec Abrahám

November 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
11.9.2019 Dodatok č.4 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

podľa zmluvy AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Obec Abrahám

Október 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

September 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
11.9.2019 Dodatok k zmluvám o združenej dodávke plynu

podľa zmluvy ZSE Energia a.s.
Obec Abrahám
10.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

podľa zmluvy Úrad vlády SR
Obec Abrahám

August 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
16.8.2019 Licenčná zmluva na používanie software TENDERnet

podľa zmluvy TENDERnet s.r.o.
Obec Abrahám

Júl 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
29.7.2019 Darovacia zmluva Manek, Maneková

podľa zmluvy Marián Manek, Denisa Maneková
Obec Abrahám
26.7.2019 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

podľa zmluvy Environmentálny fond
Obec Abrahám
11.7.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

podľa zmluvy FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
Obec Abrahám
5.7.2019 Zmluva o dielo na spracovanie žiadostí o nenávratný finančný prípsevok, manažment verejného obstarávania a implementáciu projektov v rámci výziev Miestnej akčnej skupiny 2014-2020

podľa zmluvy PROUNION a.s.
Obec Abrahám

Jún 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
26.6.2019 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie – Obecný deň

podľa zmluvy Trnavský samosprávny kraj
Obec Abrahám
24.6.2019 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

podľa zmluvy Trnavský samosprávny kraj
Obec Abrahám
14.6.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb

podľa zmluvy JUDr. Martin hudák, advokát
Obec Abrahám

Máj 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
29.5.2019 Zmluva o odbere použitého oleja

podľa zmluvy biomarina – biowaste s.r.o.
Obec Abrahám
13.5.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prípsevku

podľa zmluvy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Obec Abrahám
Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
13.5.2019 Zmluva o pripojení do distribučnej siete

podľa zmluvy Západoslovenská distribučná, a.s.
Obec Abrahám
13.5.2019 Rámcová kúpna zmluva

podľa zmluvy ROVAMI s.r.o.
Obec Abrahám
7.5.2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

podľa zmluvy ZSE Energia a.s.
Obec Abrahám
7.5.2019 POISTENIE VOZIDLA Dacia Dokker

podľa zmluvy Generali
Obec Abrahám
7.5.2019 ZMLUVA O ÚVERE – leasing Dacia Dokker

podľa zmluvy Unicredit Leasing Slovakia, a.s.
Obec Abrahám
7.5.2019 ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

podľa zmluvy Unicredit Leasing Slovakia, a.s.
Obec Abrahám

Apríl 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
26.04.2019 SPONZORSKÁ ZMLUVA

podľa zmluvy ROVAMI s.r.o.
Obec Abrahám
26.04.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

podľa zmluvy LOYAL SERVICE, spol. s.r.o.
Obec Abrahám
26.04.2019 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU

podľa zmluvy PREVENTÍVA s.r.o.
Obec Abrahám
26.04.2019 ZMLUVA O ZRIADENÍ A PREVÁDZKE ZBERNÉHO MIESTA KOLEKTÍVNEHO SYSTÉMU ELTMA

podľa zmluvy ELT Management Company Slovakia s.r.o.
Obec Abrahám
24.04.2019 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB

podľa zmluvy N.M.-Audit, spol. s r.o.
Obec Abrahám

Marec 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

Február 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany

Január 2019

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany