Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2018

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku posúvajte horizontálne

December 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
18.12.2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Podľa zmluvyENVIROPOL SK s.r.o.


Obec Abrahám

18.12.2018Dodatok k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu

Podľa zmluvyAVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.


Obec Abrahám

November 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
6.11.2018Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Podľa zmluvyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta


Obec Abrahám

Október 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
26.10.2018Zmluva o službách – Envirofond 2019

Podľa zmluvyOPEN DOOR s.r.o., Šaľa


Obec Abrahám

10.10.2018Zmluva o usporiadaní kultúrneho vystúpenia

Podľa zmluvyFolklórny súbor Križovianka


Obec Abrahám

10.10.2018Zmluva o usporiadaní kultúrneho vystúpenia

Podľa zmluvySokoliarstvo Kanát


Obec Abrahám

September 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
 

August 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
 

Júl 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
 

Jún 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
20.6.2018Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Podľa zmluvyN.M.-Audit, spol. s .r.o.


Obec Abrahám

Máj 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
30.5.2018Zmluva o poskytnutí služieb, proces verejného obstarávania

Podľa zmluvyPROUNION a.s.


Obec Abrahám

Apríl 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
24.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Abrahám

č. 38 353

dotácia 3.000,-€ Dobrovoľná požiarna ochrana SR


Obec Abrahám

 19.4.2018 Zmluva o poskytovaní právnych služieb

 podľa zmluvy JUDr. Martin Hudák, advokát


Obec Abrahám

Marec 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
 

Február 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
12.02.2018ZMLUVA O HUMANITÁRNEJ ZBIERKE POUŽITÝCH TEXTÍLIÍ, ODEVOV A OBUVI

podľa zmluvyHUMANA People to People Slovakia o.z.
Obec Abrahám

Január 2018

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
19.01.2018ZMLUVA O ADMINISTRÁCII WEBSTRÁNKY

podľa zmluvyV-Fit, s.r.o.
Obec Abrahám
09.01.2018ZMLUVA O REŠTAUROVANÍ – obojstranná zástava DHZ

podľa zmluvyIveta Krist
Obec Abrahám