Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2018

Povinné zverejňovanie informácií – zmluvy medzi obcou Abrahám a druhými stranami sú zverejnené v čase kedy nebránia žiadne okolnosti ich zverejneniu!

Všetky zmluvy sú vo formáte PDF/otvoria sa do nového okna, kde si ich môžete prečítať alebo vytlačiť, či stiahnuť.

Tabuľku posúvajte horizontálne 

November 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
6.11.2018 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Zobraziť zmluvu
Podľa zmluvy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta


Obec Abrahám

Október 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
26.10.2018 Zmluva o službách – Envirofond 2019

Zobraziť zmluvu
Podľa zmluvy OPEN DOOR s.r.o., Šaľa


Obec Abrahám

10.10.2018 Zmluva o usporiadaní kultúrneho vystúpenia

Zobraziť zmluvu
Podľa zmluvy Folklórny súbor Križovianka


Obec Abrahám

10.10.2018 Zmluva o usporiadaní kultúrneho vystúpenia

Zobraziť zmluvu
Podľa zmluvy Sokoliarstvo Kanát


Obec Abrahám

September 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

August 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

Júl 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

Jún 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
20.6.2018 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zobraziť zmluvu
Podľa zmluvy N.M.-Audit, spol. s .r.o.


Obec Abrahám

Máj 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
30.5.2018 Zmluva o poskytnutí služieb, proces verejného obstarávania

Zobraziť zmluvu
Podľa zmluvy PROUNION a.s.


Obec Abrahám

Apríl 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
24.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Abrahám

č. 38 353

Zobraziť zmluvu
dotácia 3.000,-€ Dobrovoľná požiarna ochrana SR


Obec Abrahám

 19.4.2018  Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zobraziť zmluvu
 podľa zmluvy  JUDr. Martin Hudák, advokát


Obec Abrahám

Marec 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
 

Február 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
12.02.2018 ZMLUVA O HUMANITÁRNEJ ZBIERKE POUŽITÝCH TEXTÍLIÍ, ODEVOV A OBUVI

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy HUMANA People to People Slovakia o.z.
Obec Abrahám

Január 2018

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
19.01.2018 ZMLUVA O ADMINISTRÁCII WEBSTRÁNKY

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy V-Fit, s.r.o.
Obec Abrahám
09.01.2018 ZMLUVA O REŠTAUROVANÍ – obojstranná zástava DHZ

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvy Iveta Krist
Obec Abrahám