Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2017

Povinné zverejňovanie informácií

Tabuľku scrollujte horizontálne 

November 2017

Dátum zverejneniaNázov

Číslo zmluvy

CenaZmluvné strany
28.11.2017ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

IROP-Z-302021I094-221-10

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Abrahám

23.11.2017Nájomná zmluva – realizácia zberného dvora

Zobraziť zmluvu
podľa zmluvyI&P Company Limited, s.r.o.

Obec Abrahám