Zmluvy uzatvorené obcou Abrahám v roku 2017

Povinné zverejňovanie informácií

Tabuľku scrollujte horizontálne 

November 2017

Dátum zverejnenia Názov

Číslo zmluvy

Cena Zmluvné strany
28.11.2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

IROP-Z-302021I094-221-10

podľa zmluvy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Abrahám

23.11.2017 Nájomná zmluva – realizácia zberného dvora

podľa zmluvy I&P Company Limited, s.r.o.

Obec Abrahám