Zmeny cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy 2023/2024 – pripomienkovanie

Vážení občania.

V termíne od 02.09.2023 do 25.09.2023 je možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov, občanov a škôl na úpravu v súčasnosti platných cestovných poriadkov na území TTSK, do ktorých sa dopravca bude maximálne snažiť zapracovať nadväznosť na vlaky, zohľadniť časové posuny vlakov a zosúladiť‘ prestupy v jednotlivých prestupových uzloch.

Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme v jednotlivých regiónoch územia TTSK (viď. nižšie uvedené kontakty na dopravné spoločnosti):

 • SAD Dunajská Streda, a. s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda
  https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok e-mail: doprava@sadds.sk; pogany@sadds.sk zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202;
 • ARRIVA Trnava, a. s.
  Nitrianska 5
  917 54 Trnava

  e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk
  zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203; 204; 205 a 207