Zmena v opatrení pre prevádzky a hromadné podujatia

Vážení občania,

v prílohe sa nachádza dokument Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/5454/2020, ktorým sa od 4. júla 2020 uvádzajú do praxe niektoré zmeny pri organizovaní hromadných podujatí.