Zmena opatrenia pre prevádzku škôl

Bolo vydané opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa vykonávajú zmeny v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/4450/2020, ktorým sa upravujú podmienky prevádzky škôl.
Úplné znenie nájdete v prílohe.