Zmena možnosti pobytu v určených štátoch z 24 na 48 hodín

Dňa 27.5.2020 v čase o 00:00h vstúpila do platnosti zmena opatrenia ÚVZ SR č.OLP/4363/2020, ktorým sa mení lehota na pobyt mimo územia SR vo vybraných krajinách z 24 hodín na 48 hodín.

Úplné znenie nájdete v priloženom dokumente.