Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dopĺňa opatrenie zverejnené 16.3.2020,

ktorým sa rozširuje okruh výnimiek zákazu prevádzky nasledovne

Obmedzenie činnosti a prevádzky sa nevzťahuje na:

  • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
  • autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,
  • taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,
  • práčovne a čistiarne odevov

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente