Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu – určenie emailovej adresy