Prezentácia žiakov ZŠ M. Tareka v nemeckom jazyku

Žiaci Základnej školy M.Tareka v Abraháme pod vedením pani učiteľky PaedDr. Moniky Hornáček Banášovej, PhD. odovzdali obci prezentáciu svojej práce, ktorá približuje Abrahám pre záujemcov o obec v Nemeckom jazyku. Prezentácia je zverejnená na webstránke obce a zároveň je umiestnená vo vestibule kultúrneho domu.

Starosta sa s deťmi stretol a osobne im poďakoval za tento prínosný materiál o obci a poprial im v ďalšej činnosti veľa úspechov.