Zdenka Kopáčiková – smútočné oznámenie

Vážení občania.

Oznamujeme Vám, že vo veku 81 rokov života zomrela naša spoluobčianka Zdenka Kopáčiková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 17. 11. 2023 (v piatok) o 11,30 hod. na obecnom cintoríne v Abraháme.

Pohrebná sv. omša bude o 11,00 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Abraháme.

Touto cestou vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť.