Zberný dvor v letnom režime

Vážení občania,

zberný dvor bude od 1. apríla 2023 otvorený v letnom režime, každú stredu od 16:00h do 18:00h.

Zároveň Vás žiadame, aby ste uprednostnili vývoz plastového a papierového odpadu spred Vašich domov.

Ďakujeme za pochopenie.