Zberný dvor je presťahovaný

Vážení občania, venujte prosím pozornosť tomuto oznamu!

Od 3.4.2019 je presťahované zberné miesto v zmysle územného plánu obce z bývalých priestorov pri MŠ do určených priestorov na konci obce, na Školskej ulici smerom na Hoste.

Na zber triedeného odpadu sú pristavené kontajnery na plasty, sklo, obnosené šatstvo, stavebný odpad, objemný odpad, tetrapaky, hliníkové obaly z nápojov. Postupne od mesiaca máj pribudnú i kontajnery na zber papiera, kovu, elektro-odpadu, trávy a lístia, štiepky a drvín. Na zberné miesto bude možné voziť konáre porezané na dĺžku 1 m a zviazané prírodnými materiálmi. Nesmú sa používať umelohmotné viazacie materiály, ani drôty.

Na zberné miesto v súčasnosti nie je možné vyvážať pneumatiky.

Zberný dvor – informácie, otváracie hodiny a pod.

Ďakujeme za pochopenie.