Zberný dvor bude premiestnený

Obecný úrad v Abraháme oznamuje občanom, že zberný dvor pri detskom ihrisku bude v zmysle ÚP obce premiestnený do nových priestorov zberného dvora za ihriskom Základnej školy v Abraháme smer Hoste. Nový zberný dvor bude otvorený od 3.4.2019. Do zberného dvora budú premiestnené terajšie a umiestnené aj nové kontajnery tak, aby bolo možné separovať odpad viac ako doteraz. Prosíme občanom, aby po dobu týchto dvoch týždňov, pokiaľ to nie je nutné, nevynášali odpad ako chladničky, elektroniku, stavebný odpad, pneumatiky do starého zberného dvora a tak boli súčinní pri rýchlejšom a jednoduchšom premiestnený kontajnerov.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie!

Separovaný zber pre FB