Zberný dvor bude počas májových sviatkov otvorený

Vážení občania,

oznamujem vám, že zberný dvor v Abraháme bude počas májových sviatkov, teda 1.5.2021 a 8.5.2021 v sobotu otvorený v obvyklom čase.