Zber komunálneho odpadu počas sviatku Cyrila a Metoda

Vážení občania,

Počas nastávajúceho sviatku 5.7.2019 svätého Cyrila a Metoda bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať bezo zmien, v zmysle harmonogramu vývozov.