Komunálny odpad z domácností aj cez sviatok

Vážení občania!

Oznamujeme vám, že dňa 30.3.2018 v piatok počas sviatku Veľký piatok s uskutoční vývoz komunálneho odpadu z domácností. Teda podľa harmonogramu spoločnosti AVE SK a.s.

Nezabudnite si včas vyložiť smetné nádoby.

Informácie, ako funguje zberný dvor a ako separujeme odpad.