Záverečný účet obce Abrahám za rok 2022 – NÁVRH

Vyvesené dňa: 5.6.2023

Zvesené dňa: 20.6.2023