Záverečný účet obce Abrahám a rozpočtové hospodárenie za rok 2018