Zápisnice zo zasadnutia Krízového štábu obce Abrahám

Krízový štáb obce Abrahám

Zloženie:

  • Ing. Igor Németh – predseda KŠ
  • Ing. Jana Takáčová – podpredsedníčka KŠ
  • Alena Debrecká- tajomníčka KŠ
  • Milan Janík – člen
  • Vladimír Jucha – člen
  • Marek Matloň – člen
  • Mgr. Dávid Grosman – člen

Dňa 15.7.2020 zasadal v obci Abrahám Krízový štáb, pričom zápisnicu z tohto zasadania nájdete v prílohe.

Dňa 6.4.2020 v obci Abrahám zasadal Krízový štáb obce Abrahám, pričom zápisnicu z tohto zasadnutia nájdete v prílohe.