Zápisnice okrskovej volebnej komisie – voľby 2023 do NR SR

Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 9. 2023