Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dňa 15.2.2018 o 17.30h zasadalo obecné zastupiteľstvo v Abraháme a prerokovalo množstvo dôležitých vecí, ktoré sa týkajú chodu obce. Zastupiteľstvo zasadalo až do 22.00h. Pozrite si zápisnicu zo zasadnutia.

Zápisnica sa otvorí v novom okne/novej karte, je vo o formáte PDF.