Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 12.11.2020

Vážení občania,

v prílohe nájdete zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.11.2020.