Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zo dňa 11.12.2017