Zápis dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 1. apríla do 30. apríla 2022

Tí, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku online:

– od 01.04. do 13.04. 2022 od 7,00 do 14,00 hod. si vyzdvihnú prihlášku osobne v škole u pani ekonómky

– do 21.04. 2022 do 12,00 hod. doručia vyplnenú prihlášku do školy

Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.