Zápis dieťaťa do prvého ročníka ZŠ Michala Tareka Abrahám

zápis do 1. ročníka ZŠ - plagát