Zápis dieťaťa do 1. ročníka Základnej školy M.Tareka Abrahám

Základná škola Michala Tareka Abrahám oznamuje, že zápis dieťaťa do 1. ročníka sa uskutoční od 15. apríla do 30. apríla 2020 elektronickou formou. Prihlášku nájdete na web-stránke školy v sekcii O škole. – https://zsmtabraham.edupage.org/about/?subpage=8

zápis detí do základnej školy