Zápis škôlkárov do prvého ročníka Základnej školy na školský rok 2018/2019

Vážení občania, rodičia!

Oznamujeme Vám, že dňa 11.4.2018 (streda) od 14:00h do 18:00h prebehne zápis detí do ZŠ M. Tareka v Abraháme. Zápis prebehne v priestoroch Základnej školy. ZŠ Abrahám, na zápis do prvého ročníka pozýva malých občanov obcí Abrahám, Hoste, Malá Mača a okolitých obcí.

Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke u veľkáčov v Materskej škole.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a písomný súhlas rodiča, ktorý sa zápisu nezúčastní!!!