Zápis detí do Materskej školy – školský rok 2022/2023

Vážení občania,

Materská škola Abrahám oznamuje,

že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 prebehne v pondelok 9.5.2022 od 7:00 do 16:00 v riaditeľni MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorá bude podpísaná oboma rodičmi (v prípade, že to nie je možné, treba postupovať podľa pokynov), a potvrdená detským lekárom. K nahliadnutiu je potrebné priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca dieťaťa.

Podrobnejšie pokyny k prijímaniu nájdete na webstránke MŠ Abrahám.