Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2023/2024

Vážení občania,

Materská škola Abrahám oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do MŠ na šk. rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 2.5.2023 od 7:00 do 16:00.

K zápisu je potrebné priniesť žiadosť o prijatie (nájdete ju na webovej stránke materskej školy), ktorá je podpísaná oboma rodičmi a potvrdená detským lekárom a kartičku poistenca dieťaťa.

Účasť dieťaťa na zápise nie je nutná.

Bližšie pokyny k zápisu, ako aj žiadosť o prijatie nájdete na webovej stránke MŠ: https://msabraham.webnode.sk/na-stiahnutie/