Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2021/2022

Vážení rodiča a zákonný zástupcovia detí.

Materská škola Abrahám oznamuje, že zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022 sa uskutoční dňa 3.5.2021 od 07:00h do 16:00h.

Vzhľadom k obmedzeniam v súvislosti s pandemickou situáciou prebehne zápis bez účasti detí. Bližšie pokyny k zápisu, ako aj žiadosť o prijatie nájdete na webe Materskej školy.