Zámer predaja na odkúpenie radového rodinného domu s. č. 481