Zámer odpredaja bytového domu

Vážení občania,

obec Abrahám zverejňuje zámer, podľa §9a ods.8 písm. e) Zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o odpredaj bytového domu.

Dokument nájdete v prílohe: