Základná škola – aktuálne informácie k otvoreniu školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,
predkladáme základnú organizáciu a prevádzku školy:

  • Školský rok sa začína 02.09. 2021, otvorenie bude v triedach ZŠ bez doprovodu rodičov. Výnimku tvoria rodičia žiakov 1. ročníka. Účasť na vyučovaní je pre žiakov povinná.
  • Pri vstupe do školy si každý žiak i zamestnanec vydezinfikuje ruky.
  • Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy, pokiaľ to situácia nevyžaduje. V prípade nutnosti použije prekrytie tváre rúškom a dezinfikuje si ruky.
  • Výnimka pre zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka. Do školy sprevádza svoje dieťa iba 1 rodič, vstupuje len do haly a dodržiava všetky opatrenia.
  • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  prostredníctvom Edupage.
  • Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka prostredníctvom Edupage.
  • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Ak bude mať žiak v priebehu dňa niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
  • V prípade, že u dieťaťa je potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne zákonný zástupca o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy.

Vyššie uvedené usmernenie sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní.

Návod ako podať vyhlásenie cez Edupage:https://help.edupage.org/sk/u2462