///Začíname odpisovať stav vodomerov v obci

Odpisujeme vodomery

Oznamujeme občanom a organizáciám, že od 8.1.2018 sa začína s odpisom stavu vodomerov. Žiadame vás o sprístupnenie vodomerných šachiet. Odpis vodomerov vykonajú obecní pracovníci. V prípade, že nebude vodomer sprístupnený, bude odpočet vykonaný odhadom.

Ďakujeme za porozumenie.

V prípade, že nemôžete alebo neviete zabezpečiť odpísanie stavu vodomera, môžete na nahlásenie aktuálneho stavu vodomera využiť elektronický formulár.

Upozorňujeme, že údaje zistené priamym odpisom stavu vodomera obecnými pracovníkmi sú vždy uprednostnené!

Autor | 2018-01-09T16:51:16+00:00 8. januára 2018|Oznamy obecného úradu|