Záchrana denného stacionára na Kalinčiakovej ulici v Trnave

Milí priatelia  prosím o pomoc pre postihnuté deti a teda aj v tomto prípade moju dcéru Dominiku Zemkovú. V prípade, že neurobíme do začiatku augusta prerábku priestorov denného stacionára na Kalinčiakovej ulici v Trnave, hrozí, že 12 postihnutých detí nebude mať nikde svoje uplatnenie. Prosím cez „Ľudia ľuďom.sk je možné darovať finančné prostriedky na záchranu tohto pre nás tak dôležitého priestoru.

Cieľ výzvy Darované peniaze budú určite použité na rekonštrukciu objektu denného stacionára

Autor výzvy
Ľudia Ľuďom

Záchrana denného stacionára na Kalinčiakovej ulici v Trnave – článok

Cieľom výzvy je vyzbieranie finančných prostriedkov na prerobenie denného stacionára pre dospelých ľudí s mentálnym a zdravotným postihnutím tak, aby spĺňal všetky zákonné nariadení a predpisy a kamaráti, ktorí sa v ňom stretávajú nemuseli ostať sedieť doma.

Denný stacionár fungoval pod hlavičkou Evanjelickej diakonie. Tá, zo strachu pred nespĺňaním jeho priestorových noriem podala v trnavskej VUC žiadosť o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb. Klienti, rodičia, zamestnanci a mnohí priatelia stacionára sme sa však zmobilizovali a problém riešili, čím sa nám podarilo docieliť odobrenie priestorov pre denný stacionár, ktoré si ale musíme kompletne zrekonštruovať. A keďže tento zápas trval veľmi dlho, na prerobenie priestorov nám ostalo málo času. Rodičia, z ktorých mnohí sú v zlej fyzickej a finančnej situácií sa rozhodli túto rekonštrukciu podporiť vo výške 12000€, čo žiaľ stále nezodpovedá potrebnej sume a preto prosíme o pomoc všetkých Vás.

Naša adresa:

Nase stacko

0915770585

nasestacko@gmail.com

Dátum vzniku: 12.6.2020

IČO: 53085809

Ulica: Ulica Slnećná 978/43

Mesto: Trnava

PSČ: 91701

Štát: Slovensko

 

V prípade, že chcete poslať peniaze na náš účet, prikladám aj ten:

 

Obchodné meno:            Naše stacko

Adresa sídla:                   Slnečná 978/43

IČO:                                53085809

Register:                         Ministerstvo vnútra SR, číslo: VVS/1-900/90-59340

 

Bežný účet pre neziskový sektor:

 

SK62 0900 0000 0051 7151 5087

 

S vďakou    PhDr. Július Zemko – rodič Dominiky