VZN č.4/2021 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Abrahám

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2021 – zápisnica

Účinné od 1.1.2022