VZN č.2/2023 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Abrahám

Vyvesené dňa: 12.6.2023

Zvesené dňa: 27.6.2023