VÝZVA – na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Vážení občania.

Dávame do pozornosti Výzvu Západoslovenskej distribučnej a.s.

Uvedená spoločnosť vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7.1.2020.

Odporúčame prečítať celú výzvu PDF.

Ďakujeme za porozumenie.