VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Vyvesené dňa: 3.11.2023

Zvesené dňa: 4.12.2023