Výzva na jesennú deratizáciu

Vážení občania.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante vyzýva mestá o obce v okrese Galanta, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, fyzické osoby – občanov na vykonanie deratizácie

v termíne od 16.10.2023 do 19.11.2023

Dokument nájdete v prílohe nižšie.