Výzva na jarnú deratizáciu od RÚVZ

Vážení občania.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante vyzýva mestá o obce v okrese Galanta, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, fyzické osoby – občanov na vykonanie deratizácie

v termíne od 2.4.2024 do 10.5.2024

Dokument nájdete v prílohe nižšie.