Vývoz komunálneho odpadu, triedených zložiek a biologicky rozložiteľného odpadu počas sviatkov Veľkej noci

Vážení občania, oznamujeme Vám, že

vývoz komunálneho odpadu, zložiek triedeného odpadu a BRKO – biologicky rozložiteľného odpadu cez Veľkú noc bude prebiehať nasledovne:

10.4.2020 – Veľký piatok  sa bude vyvážať podľa harmonogramu bezo zmeny

13.4.2020 – Veľkonočný pondelok sa vývozy budú realizovať 11.4.2020 – čo je Biela sobota.

Ďakujeme za pochopenie.